Kom naar de avond met Bert Reinds over geloofsopvoeding!
In vervolg op de uitkomsten van de enquête over de Leef je geloof-events en geloofsopvoeding, gaat op zondagavond 18 november orthopedagoog Bert Reinds met Kruispunt in gesprek. Het thema is: Ze geloven het wel! Waar leg jij de klemtoon?…Bert, zelf vader van 5 zoons, kent de weerbarstigheid van de geloofsopvoeding. Hij zegt: “Geloofsopvoeding is je kind leren persoonlijk met de Here God in zijn of haar wereld te leven. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Als je zit, wandelt, eet, thuis of onderweg bent. Je laat je kind zien dat wat je zegt, klopt met wat het onderweg aan jou en zijn wereld beleeft. Afstemming en overtuiging zijn daarbij belangrijke begrippen.” Over dit boeiende thema gaan we nadenken. We zullen reflecteren op onze eigen geloofshouding en samen zoeken naar de uitvoering van de belofte die we bij de doop doen. Noteer alvast in je agenda: zondag 18 november, 19.30 uur in de kerk!