Gebeds10daagse in Kruispunt

  • Van donderdag 21 mei (na de Hemelvaartsdienst) t/m zondag 31 mei wordt in Kruispunt een gebeds10daagse gehouden.
  • Tien dagen lang zullen we aaneengesloten bidden voor de wereld, voor Nederland, voor onze stad en voor je eigen omgeving. Maar natuurlijk bidden we ook voor onze gemeente!
  • Doe je mee? Schrijf je in op het gebedsrooster: klik hier

 

Waarom doen we dit?

Na de hemelvaart van Jezus gingen de discipelen terug naar Jeruzalem. Daar wijdden de discipelen zich vurig en eensgezind aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers (Handelingen 1:14). In de tijd waarin wij nu leven is vurig en eensgezind gebed misschien wel harder nodig dan ooit. Daarom willen we ons als Kruispunt in deze periode ook eensgezind in Christus aan het gebed wijden.

 

Hoe doen we dit?

We willen een ketting van gebed vormen die 24×7 doorgaat tot aan Pinksteren, als we stilstaan bij de uitstorting van de Heilige Geest. Bidden doen we in de gebedsruimte in Kruispunt, op de plek waar we ons verbonden weten. Schrijf je in voor een uur in het gebedsrooster en kom op dat betreffende uur naar Kruispunt toe om een uur met je Hemelse Vader in gebed te zijn.

 

Hoe zit het dan met covid-19 regels?

Binnen Kruispunt hebben we gekeken of het mogelijk is het gebouw voor de gebeds10daagse open te stellen en hebben we de conclusie getrokken dat dit kan. Uiteraard willen we zorgvuldig omgaan met de geldende regels. Hiervoor treffen we extra voorzorgsmaatregelen. In de ruimte zal een uitgebreide instructie aanwezig zijn om alle risico’s uit te sluiten. Daarnaast uiteraard de oproep aan iedereen die zich niet lekker voelt om vanuit huis mee te bidden en niet naar Kruispunt te komen.

 

Kan ik ook van thuis meedoen?

Het rooster is er helemaal op gericht om 24×7 in Kruispunt het gebed gaande te houden. Maar thuis bidden kan uiteraard ook.

 

Hoe werkt het praktisch?

Als je voor het gebouw staat ga je naar de deur helemaal links op de voorgevel. Deze deur is van binnenuit op slot gedraaid. Bij de deur zit een bel waar je op kan drukken om de bidder voor je erop te attenderen dat je er bent. De bidder binnen zal je dan binnen laten en bij vertrek van de bidder voor je, kan je de deur sluiten.

 

Uitgebreide instructie: klik hier