Aanwezigheid in de wijk

Kruispunt wil een gemeente zijn met een boodschap voor iedereen en in Vathorst en omgeving op een laagdrempelige manier getuigen van Jezus Christus. Om dit verlangen op een praktische manier handen en voeten te geven, is de Missionaire Commissie in het leven geroepen. Deze commissie helpt mee missionair beleid te maken en te ontwikkelen.

Welkomstwerk
Via het welkomstwerk wordt aan alle nieuwe bewoners (huis-aan-huis) een informatiepakket mét roos aangeboden. Het gaat hierbij om een gezamenlijk initiatief van de kerken.

Door de buurten
De buurten worden opgeroepen invulling te geven aan het missionaire karakter en hier concreet mee aan het werk te gaan in de buurt. Hiermee worden wij zichtbaar in de buurt en wordt de onderlinge saamhorigheid versterkt. Op deze manier geven wij invulling aan het kleinschalig en persoonlijk betrokken zijn bij de mensen in de wijk. Voorbeeld van buurtactiviteiten:

De Stuifberg is een kleinschalige woonvorm voor ouderen met een dementieel syndroom in Vathorst. Enkele bewoners worden al een geruime tijd door gemeenteleden opgehaald en meegenomen naar de kerkdienst. Verder wordt er op maandag (op verzoek van de Stuifberg) voor de bewoners gekookt door twee gemeenteleden.

Etrog is een kleinschalige woonvorm voor mensen met een licht verstandelijke beperking in Nieuwland. In Etrog staan Joodse tradities centraal omdat een groot gedeelte van de bewoners van Joodse afkomst is. Etrog valt onder Amerpoort. Op vrijdagavond wordt de sabbatsmaaltijd gevierd. Op verzoek van de leiding komen leden van Kruispunt na de maaltijd spelletjes doen met de bewoners, soms ook liedjes zingen of gewoon een gezellige avond met elkaar doorbrengen rond chips en limonade (allemaal kosjer!). De bewoners kijken iedere week weer uit naar deze bezoekjes.

De Zijpenberg biedt woonruimte aan mensen met een stoornis in onder andere het autistisch spectrum. Vanuit een buurt wordt aandacht geschonken aan deze mensen door spelletjes te doen, te knutselen en te koken met de bewoners. Ook kinderen zijn betrokken bij de activiteiten en zijn regelmatig te vinden in het speelhonk van de Zijpenberg.

Andere buurten kiezen voor een andere vorm door bijvoorbeeld jaarlijks een eenmalige actie op touw te zetten en zo een bijdrage te leveren aan het welzijn van de bewoners van Vathorst. Dit gebeurt ondermeer via Stichting Present, Stichting HiP en het contact met professionele instanties in de wijk.

Het netwerkoverleg is een platform waar vertegenwoordigers van allerlei (professionele) instanties in Vathorst elkaar ontmoeten en relevante informatie over de wijk uitwisselen. Verder is er regelmatig contact met het maatschappelijk werk van Beweging 3.0 in Vathorst.

Zingen in Vathorst
Samen met de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk en Volle Evangeliegemeente Perspectief organiseert Kruispunt vier praise-avonden per jaar. Doel van deze avonden is God centraal te stellen en Zijn Naam groot te maken door middel van zang, muziek en een korte overdenking. De praise-avonden zijn laagdrempelig van karakter en daarom erg geschikt om geïnteresseerden mee te nemen!