Bestuur

Om leiding te geven aan Kruispunt is er een Kruispuntbestuur gevormd. Binnen onze gemeente vormt een team van 13 mensen (inclusief onze predikant) het Kruispuntbestuur. Belangrijkste taak is het leiding geven aan de gemeente, waarbij richting geven en ruimte scheppen belangrijke aspecten zijn.

Elk bestuurslid heeft een specifiek takenpakket (portefeuille) en wordt voor de uitvoering daarvan ondersteund door diverse gemeenteleden, bij elkaar gebracht in een commissie of werkgroep. Het moderamen is het dagelijks bestuur.

 

Hieronder een overzicht van de bestuursleden en hun takenpakket.

 • Ds. Jaap Hansum (predikant + lid moderamen)
 • Jan van der Meer (voorzitter + lid moderamen)
 • Abwin Luteijn (vice-voorzitter en algemeen + lid moderamen)
 • Dorine van’t Veld (scriba + lid moderamen)
 • Gerard Born (financiën en huisvesting + lid moderamen)
 • Annemarie Zwaan (diaconaat)
 • Jeroen van de Kolk (pastoraat)
 • Marlies Wegerif (communicatie)
 • Erik-Jan Bulthuis (kind en jeugd)
 • Pim van Buuren (gemeenteactiviteiten/diensten)
 • Arjen Wisse (@homes)