Bestuur

Om leiding te geven aan Kruispunt is er een Kruispuntbestuur gevormd. Binnen onze gemeente vormt een team van 12 mensen het Kruispuntbestuur. Belangrijkste taak is het leiding geven aan de gemeente, waarbij richting geven en ruimte scheppen belangrijke aspecten zijn.

Elk bestuurslid heeft een specifiek takenpakket (portefeuille) en wordt voor de uitvoering daarvan ondersteund door diverse gemeenteleden, bij elkaar gebracht in een commissie of werkgroep. Het moderamen is het dagelijks bestuur.

 

Hieronder een overzicht van de bestuursleden en hun takenpakket.