Buitenland

Vanuit onze gemeente is een aantal gemeenteleden voor korte of langere tijd uitgezonden. Dankzij een meelevende en meegevende achterban kunnen zij als vrijwilligers in hun projecten werken.

Piet en Alice
Piet en Alice zijn in augustus 2014 door Kruispunt uitgezonden naar Jeruzalem. Zij werken daar voor de NEM (Near East Ministry), een organisatie die vanuit de liefde van Jezus Christus streeft naar ontmoeting en verzoening in de door haat en geweld geteisterde regio van het Midden-Oosten. De NEM is actief in Israël, de Palestijnse Gebieden, Jordanië en Egypte. Er wordt onder andere gewerkt in ziekenhuizen, tehuizen voor mensen met een verstandelijke beperking, in de thuiszorg, in begeleiding van zieke kinderen en in projecten die rechtstreeks streven naar verzoening.

Piet en Alice zijn als veldleiders verantwoordelijk voor de pastorale en praktische begeleiding van alle veldwerkers. Ook onderhouden zij contacten met de verschillende organisaties waar de mensen werken en zoeken zij actief naar plekken waar nieuwe veldwerkers kunnen worden geplaatst. Daarnaast begeleiden zij vrijwilligers die naar het Midden-Oosten komen om daar hun gaven in te zetten.

Piet en Alice werken op vrijwillige basis. Wilt u hun werk financieel steunen en daarmee bijdragen aan de bijkomende kosten die nodig zijn om het werk mogelijk te maken? Uw/jouw gift is van harte welkom op het rekeningnummer van St. Near East Ministry: NL93 ABN A046 245 3855 onder vermelding van ‘veldleiding’. Voor vragen of meer informatie kunt u terecht bij de thuisfrontcommissie via e-mail: tfcalp@gmail.com.