Discipelschapscursus

De Discipelschapscursus is een cursus voor iedereen die ernaar verlangt om een volgeling van Jezus te zijn. De cursus gaat over de hoofdzaken van het christelijk geloof en de praktische uitwerking daarvan in je dagelijks leven.

Veel mensen weten dat Jezus zielsveel van hen houdt, maar hebben nog nooit bewust die liefde beantwoord. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Je kunt nog veel vragen hebben, je kunt het gevoel hebben dat het niet echt voor je leeft, je kunt er ook gewoon in je eentje soms niet aan toe komen.

Vaak heb je dan net dat extra beetje inspiratie, bemoediging of duwtje in de rug nodig. Dat is wat je op deze cursus van elkaar krijgt en aan elkaar geeft. We gebruiken hierbij het boekje ´Discipelschap´ van ds. Vreugdenhil.

Aan het eind van de cursus neem je de beslissing of je belijdenis wilt doen, om zo je keuze om discipel te zijn te markeren en openlijk uit te spreken. De cursus is om de week op de maandagavond.

Enkele onderwerpen:
• In God geloven: wat is dat voor jou?
• De Vader de Zoon en de heilige Geest
• Dopen: waarom en wanneer?
• Je bent begaafd!
• Jezus volgen en quality time met Hem
• Relaties en seks
• Geloven is knokken
• Belijdenis doen?

Wil je meer informatie? Stuur gerust een mail!