Doop, avondmaal en belijdenis

DIMG_6996bxe doop
Binnen Kruispunt staan wij voor de kinderdoop. We geloven dat God een Verbond sluit met mensen, en
daar horen de kinderen bij. De kinderen geven we het teken daarvan mee. In het Oude Testament was dat de besnijdenis, nu is dat het teken van het Nieuwe Verbond: de doop.

We dopen niet zomaar. We doen dat omdat Jezus zelf zei: “Ga erop uit, maak al de mensen tot mijn volgelingen, doop hen in de naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest, en leer hen te doen wat Ik jullie heb gezegd”.

In de doop belooft God aan ons en onze kinderen dat Hij onze Vader wil zijn, dat Hij onze zonden heeft kwijtgescholden (afgewassen) door Jezus Christus en dat de Heilige Geest ons een nieuw Leven geeft. De ouders beloven om hun kinderen dit geloof voor te leven, en de gemeente belooft de ouders hierin te zullen steunen. De predikant bespreekt vooraf de betekenis en de inhoud van de doop met de ouders in een zogeheten ‘doopgesprek’. Ook wordt ouders gevraagd hun kindje een brief te schrijven en een samenvatting hiervan voor te lezen tijdens de dienst

Aanmelden
Ouders die hun kind willen laten dopen geven dit aan bij de scriba. Na aanmelding ontvangen zij een uitnodiging voor het eerstvolgende doopgesprek.

Contactpersoon: Dorine van’t Veld
06-23721078, scriba@kruispuntvathorst.nl

Het avondmaal
Door het vieren van het avondmaal belijden wij dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is en dat wij Hem nodig hebben. We vieren ook in het avondmaal dat we als broers en zussen aan elkaar gegeven zijn. In onze gemeente wordt de rondgang van brood en wijn staande in een kring gevierd. Ieder die Jezus Christus in het openbaar als zijn Heer heeft erkend, en ieder die in zijn eigen gemeente aan het avondmaal mag gaan, nodigen wij hartelijk uit om met onze viering mee te doen. In de regel vieren we het avondmaal eens per drie maanden en op Goede Vrijdag.

Belijdenis van het geloof
Elk seizoen wordt de discipelschapscursus gegeven. De bedoeling is om verder te groeien in geloof, en samen na te denken over doop, avondmaal, het volgen van Jezus, bidden, jouw gaven etc. Na afloop van de cursus kun je ervoor kiezen om tegenover heel de gemeente te getuigen dat je gelooft in Jezus Christus (belijdenis doen).