Giften

Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk (2 Korintiërs 9:7-8)

We zijn dankbaar voor alles wat God ons gegeven heeft en nog steeds geeft en erkennen ook op financieel gebied onze afhankelijkheid van Hem en onze verantwoordelijkheid ten opzichte van onze naasten. Het werk van Kruispunt wordt bijna volledig gedragen door bijdragen van de gemeenteleden zelf. Door de groei van onze gemeente en de toename van het aantal activiteiten en hulpvragen (zowel binnen als buiten de gemeente) nemen ook onze kosten toe. Jouw gift is dan ook van harte welkom! Door ons werk financieel te steunen, kun je onze gemeente helpen de missie verder gestalte te geven en mensen in Amersfoort-Noord te bereiken met het rijke Evangelie van Jezus Christus.

Je kunt een gift overmaken naar bankrekeningnummer NL39RABO0302272305 t.n.v. Kruispunt, Amersfoort o.v.v. ‘gift’.

ANBI status

Kruispunt heeft van de Belastingdienst de zogenaamde ANBI status ontvangen. Giften door natuurlijke personen zijn daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Meer informatie over de ANBI-status en de meest actuele jaarrekeningen vindt u hier.

U kunt de incasso kalender hier downloaden.

Collecte

Kruispunt houdt tijdens elke dienst een collecte, wisselend voor verschillende doeleinden. Er kan tijdens de collecte contant geld worden gegeven, maar ook zijn er collectebonnen beschikbaar (LET OP: zolang de voorraad strekt – op termijn komen de collectebonnen te vervallen).

Hoe te bestellen?
De collectebonnen zijn verkrijgbaar in kaarten van 20 bonnen. De bonnen zijn verkrijgbaar in de coupures € 0,75, € 1,50 en € 2,50. De kosten per bonnenkaart zijn als volgt:

  • € 15,- voor een kaart met 20 bonnen van € 0,75;
  • € 30,- voor een kaart met 20 bonnen van € 1,50;
  • € 50,- voor een kaart met 20 bonnen van € 2,50.

Je kunt collectebonnen bestellen door het bedrag voor de door u gewenste bonnenkaarten over te maken op rekeningnummer NL73RABO0324599153 t.n.v. Kruispunt Vathorst onder vermelding van uw naam en het aantal gewenste kaarten.

De bestelde kaarten zullen dan normaal gesproken de daaropvolgende zondag klaarliggen in de kerk.

Voorbeeld: stel je wilt 2 kaarten met bonnen van € 0,75 en 1 kaart met bonnen van
€ 1,50 bestellen. Je maakt het verschuldigde bedrag ad € 60,- over onder vermelding van uw naam en 2x € 0,75 en 1x € 1,50.