Gebed

Vanaf de start van Kruispunt heeft gebed een belangrijke plaats. Al biddend mogen we ons aan Hem toewijden, geven we Hem de eer, geven we ons leven iedere dag weer in Zijn handen, brengen we onze vragen, twijfels en angsten bij Hem, vragen we om vergeving van onze schulden, en brengen we elkaar bij God.

Het is zo mooi om met elkaar en voor elkaar te bidden. Dat bemoedigt je ook in je persoonlijk gebedsleven. Daarom hechten we waarde aan het gebed en willen we het samen bidden in de gemeente stimuleren. In het gebed kunnen we een aantal aspecten onderscheiden:

 • Aanbidding
  God loven om Wie Hij is , om wat Hij heeft gedaan in Zijn liefde en genade voor ons. In onze aanbidding van God worden we herinnerd tot Wie we ons richten, in Wiens aanwezigheid we zijn. Hierdoor wordt onze geest milder en kijken we vaak met andere ogen naar onze prioriteiten en agenda’s.
 • Schuldbelijdenis
  God vraagt ons te bidden om vergeving van onze zonden. Hij vraagt ons ook om onze persoonlijke zonden, missers en fouten concreet voor Hem te belijden. om zo open en eerlijk tegenover God te staan. We mogen onze zonden neerleggen aan de voet van het kruis, in de wetenschap dat God ons vergeving schenkt door het verlossingswerk van Jezus Christus, Zijn zoon.
 • Danken
  In psalm 103: 2 staat: “Prijs de Heer, mijn ziel, vergeet niet een van Zijn weldaden”.  En Paulus schrijft in 1 Tess. 5: 18: “Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die een bent met Jezus Christus, verlangt”. God wil graag dat we Hem danken voor zegeningen, Zijn zorg voor ons leven, Zijn genade, voor verhoorde gebeden.
 • Vragen
  In Filipp. 4:6 staat: “Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt, en dank Hem in al uw gebeden”. We mogen God vrijmoedig vertellen wat we nodig hebben. We bidden ook voor anderen. We vragen God of Hij ons meer en meer wil (persoonlijk en als gemeente) wil vormen naar het beeld van Jezus Christus.


Gebedstrio’s
Een aantal mensen uit de gemeente maakt deel uit van een gebedstrio. Deze trio’s bestaan uit drie of vier mensen die dicht bij elkaar in de buurt wonen en regelmatig met elkaar bidden.

Gebedsmail
Een onderdeel van de wekelijkse vrijplaats is het noemen van gebedsonderwerpen of dankpunten en het vragen van voorbede. Graag willen we ook na de kerkdienst blijven bidden voor elkaar. Daarom worden de gebedspunten uit de dienst (aangevuld met andere gebedspunten) gemeentebreed verspreid zodat gemeenteleden ook de rest van de week hiervoor kunnnen danken en bidden.

Gebed na de dienst
Bidden is onze harten openstellen voor Jezus en ons dagelijks leven aan Hem toevertrouwen. Heb je een persoonlijk gebedspunt dat je graag wilt delen met anderen? Spreekt een lied, een gedeelte uit de Bijbel of de preek je aan? Vind je het volgen van Jezus moeilijk of juist mooi? Of wil je bidden voor een situatie in je je relatie, je familie, je buurt of je werk in de week die komt? Dan is er, naast de vrijplaats, aansluitend aan de kerkdienst gelegenheid om met iemand van het gebedsteam (voor je te laten) te bidden. De leden van het gebedsteam hebben geheimhouding beloofd, dus je kunt erop vertrouwen dat vertrouwelijke zaken niet worden doorverteld.

Week van gebed
MissieNederland organiseert jaarlijks de ‘Week van Gebed’. Binnen Kruispunt hechten we veel waarde aan samen bidden. De Week van Gebed biedt hier een mooie gelegenheid voor. De Week van Gebed wordt gehouden in januari.