Jongeren

Rock Steady | FollowMe | Jeugdkringen | Jongerenkring | Events | Jeugdpastoraat | Jeugddienst

Contact: kindenjeugd@kruispuntvathorst.nl 

Rock Steady

Voor: jongeren in de 1e en 2e klas middelbare school
Waar: Kruispuntkerk
Wanneer: vrijdagavond (afwisselend met Follow Me)
Tijd: 19.30 uur tot 21.00 uur, daarna chips & drinks

Wij vinden het belangrijk om veel van elkaar te leren en elkaar te leren kennen! Niet alleen tieners uit de gemeente zijn welkom, Rock Steady is ook super leuk om vrienden en vriendinnen mee naar toe te nemen. Naast alle leuke en gekke spellen die wij bij Rock Steady doen, nemen wij ook tijd om bezig te zijn met wat God in ons leven betekent. We zoeken samen met FollowMe naar thema’s die op elkaar aansluiten, zodat je de ene week diepgravend een thema behandeld dat daarna op een wat speelsere manier bij Rock Steady nog eens voorbij komt.

Rock Steady is meer dan alleen de vrijdagavonden. Verschillende keren per jaar doen wij andere toffe activiteiten, zoals een gave speurtocht door de stad, een filmavond, bowlen, etc. Dit doen we samen met Follow Me! En aan het einde van het seizoen gaan we op kamp!

FollowMe

Voor: jongeren in de 1e en 2e klas middelbare school
Waar: Kruispuntkerk
Wanneer: vrijdagavond (afwisselend met Rock Steady)
Tijd: 19.00-20.00 uur, daarna chillen tot 20.30 uur

Wil je ontdekken wat er in de Bijbel staat en wat dat voor jouw leven betekent? Wil je weten wat wij eigenlijk in de kerk met elkaar doen en geloven? FollowMe gaat je daarbij helpen. Op de avonden behandelen wij allerlei thema’s waar wij de rode draad in de Bijbel mee ontdekken.

Dat doen wij met behulp van eerst een algemene inleiding voor de hele groep (met de Bijbel open en veel beeldmateriaal). Daarna ga je in een vaste kleine groep uiteen om onder leiding van een ‘mentor’ door te praten en samen na te denken.  Dus weet wat je gelooft, leer het onder woorden te brengen en ontdek samen waarom wij kerk zijn bij FollowMe! De thema’s die we bij FollowMe uitdiepen komen bij Rock Steady met een heel andere invalshoek nog een keer voorbij. Zo vullen we elkaar goed aan en is het leuk om bij allebei te komen! Reserveer hoe dan ook het eerste deel van je vrijdagavonden!

Jeugdkringen

Voor: jongeren vanaf de 3e klas middelbare school
Waar: Kruispuntkerk
Wanneer: eens per twee weken
Tijd: verschilt per kring

In groepen van maximaal 12 jongeren komen wij bij elkaar in huiskamers of in de Kruispuntpost. Op deze kringavonden investeren wij in de relatie met elkaar en onze relatie met God. Er zijn op dit moment verschillende jeugdkringen. De onderwerpen op de kringavonden verschillen per kring en worden afgestemd op vragen van jongeren. De invullingen van een kringavond zijn heel verschillend: een goed gesprek, een Bijbelstudie, een spel, een discussie, samen bidden of gewoon gezellig bijkletsen. Een keer per jaar kunnen alle jongeren mee naar jeugdkring-weekend.

Jongerenkring

Voor: jongeren van 18-25 jaar
Waar: Kruispuntkerk
Wanneer: zondagavond, eens per twee weken
Tijd: 19.45 uur

In de jongerenkring 18-25 wordt er dieper op onderwerpen ingegaan. Deze kring is vooral passend wanneer je belijdenis hebt gedaan. In principe bereidt steeds iemand anders de kring voor of eventueel met z’n tweeën. Doordat de groep niet al te groot is, hangt er een persoonlijke en ontspannen sfeer. Onderwerpen die afgelopen seizoen aan bod kwam waren onder andere: de wederkomst, gebedsgenezing, omgaan met niet christenen, bijna-doodervaringen etc. De bijbelstudies wisselen we af door af en toe een film te kijken, met elkaar te eten of een spel te doen. Daarnaast doen we regelmatig leuke activiteiten met elkaar, zoals BBQ’en, lasergamen en poolen.

Events

Een aantal keer per seizoen wordt er een activiteit voor jongeren van 10/12 tot ongeveer 18 jaar georganiseerd. Doel is dat je als jongeren uit Kruispunt elkaar ontmoet en leert kennen en tegelijkertijd makkelijk vrienden mee kunt nemen. Ook is het een goede plek om af te spreken met je jeugdpastor. In overleg met de jongeren worden de activiteiten uitgedacht en uitgevoerd. Naast bijvoorbeeld het jeugdevent op de start-gemeentedag, summersoccer, worden bewust ook activiteiten in samenwerking met Heartbeat033, het interkerkelijke jongerenoverleg van Amersfoort, georganiseerd. Zoals een bandjes-event, samen naar de EO Jongerendag, de Nacht zonder Dak en een voetbal/volleybaltoernooi!

Meld je aan voor de eigen Facebookgroep: Kruispunt jongeren EVENTS, dan hoor je alles!

Jeugdpastoraat

Binnen Kruispunt is het gebruikelijk dat er bij de doop van een kind aan de gemeente gevraagd wordt om het kind op te nemen in de gemeente en de ouders te ondersteunen in de opvoeding. Een concrete invulling hiervan is o.a. het jeugdpastoraat. Ons verlangen is dat iedere jongere zich gekend voelt en gezien weet als geliefd kind van God. De jeugdpastors bieden aan de jongeren een luisterend oor, individuele aandacht en tonen interesse.

Als je als jongere lid wordt van onze gemeente, word je gekoppeld aan een van de jeugdpastors. Als je 10 jaar wordt, wordt ernaar gestreefd je in dat jaar te koppelen (vanaf klas 3 middelbare school worden de jongeren die naar jeugdkring gaan gekoppeld aan hun jeugdkringleiders). Wij vinden het belangrijk dat je mag zijn zoals je bent, of je nu veel vragen hebt of weinig, vaak of nooit naar de kerk gaat, scholier, student of werknemer bent. Hoe het contact met de jeugdpastor wordt ingevuld, is voor iedereen verschillend, het is aan jou en je pastor omdat samen af te spreken of onderweg uit te vinden.

We willen zoveel mogelijk gebruik maken van ‘natuurlijke lijntjes’, dus als je zelf een voorkeur hebt voor iemand met wie je goed contact hebt dan mag je die voorkeur uitspreken, we kijken dan wat we kunnen doen.