Kerkdienst

De wekelijkse kerkdiensten nemen in ons gemeente-zijn een centrale plaats in. Het is de plek voor een ontmoeting met God en elkaar. De diensten zijn voor iedereen toegankelijk en gasten zijn dan ook van harte welkom!

Wanneer? Elke zondagmorgen om 9.00 uur en 11.00 uur (tijden rouleren elke 2 maanden tussen Oost en West).
Waar? Onze diensten worden gehouden in de Kruispuntkerk in Vathorst, Terschellingkade 22, Amersfoort.

Preek
Een belangrijk onderdeel van de dienst is de preek. Aan de hand van een deel dat we met elkaar uit de bijbel lezen, legt de voorganger uit wat dat betekent en past het toe op het dagelijks leven.

Vrijplaats
De vrijplaats is een onderdeel van de dienst waarin gelegenheid is voor het aandragen van gebedspunten en het doen van voorbeden. Dit moment is vooral bedoeld om als gemeente daadwerkelijk mee te kunnen leven en bidden met de blijde en verdrietige dingen die spelen in de gemeente. De vrijplaats vindt plaats direct na de preek en wordt geleid door een bestuurslid.

Collecte
In de zondagse dienst wordt één collecte gehouden. Een aantal keer per jaar is de opbrengst daarvan bestemd voor dekking van diverse onkosten. Daarnaast wordt diverse keren gecollecteerd voor organisaties of uitgezondenen die op een bepaalde manier gerelateerd zijn aan Kruispunt en/of gemeenteleden. In bijzondere gevallen kan een extra collecte gehouden worden.

Muziek
Muziek neemt een belangrijke plaats in tijdens onze diensten. De liturgie wordt opgebouwd door gebruik te maken van een breed scala aan liederen: van psalmen tot opwekkingsliederen. De muzikale begeleiding tijdens de diensten wordt op verschillende manieren gedaan. Er is begeleiding door middel van piano en een ander instrument (of zangbegeleiding), we hebben een eigen band en verschillende andere muziekgroepen in wisselende samenstelling.

Koffie drinken
Na elke dienst is er koffie en limonade! Er is dan alle gelegenheid in informele sfeer met elkaar na te praten over de dienst. Uiteraard zijn gasten ook hier van harte welkom!

Kinderen
Tijdens de diensten is er oppas voor de baby’s (0-2,5 jaar). Voor de peuters van 2,5-4 jaar is er peuterkwartier. De kinderen uit de groepen 1 t/m 6 van de basisschool hebben tijdens de preek hun eigen bijeenkomst: kinderkwartier. Voor kinderen uit groep 7 en 8 is er 1 x per vier weken tienerkwartier.

Lees meer…


Bijzondere diensten

Doopdienst
In de doop belooft God aan ons en onze kinderen dat Hij onze Vader wil zijn, dat Hij onze zonden heeft kwijtgescholden (afgewassen) door Jezus Christus en dat de Heilige Geest ons een nieuw Leven geeft. De ouders beloven om hun kinderen dit geloof voor te leven, en de gemeente belooft de ouders hierin te zullen steunen. De predikant bespreekt vooraf de betekenis en de inhoud van de doop met de ouders in een zogeheten ‘doopgesprek’. Ook wordt ouders gevraagd hun kindje een brief te schrijven en een samenvatting hiervan voor te lezen tijdens de dienst.

Avondmaalsdienst
Door het vieren van het avondmaal belijden wij dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is en dat wij Hem nodig hebben. We vieren ook in het avondmaal dat we als broers en zussen aan elkaar gegeven zijn. In onze gemeente wordt de rondgang van Brood en Wijn staande in een kring gevierd. Ieder die Jezus Christus in het openbaar als zijn Heer heeft erkend, en ieder die in zijn eigen gemeente aan het avondmaal mag gaan, nodigen wij hartelijk uit om met onze viering mee te doen. We vieren het avondmaal een aantal malen per jaar én op Goede Vrijdag.

Themadiensten
De afgelopen jaren zijn de zondagmiddag/avond activiteiten steeds verder toegenomen. Regelmatig is er wel een themadienst bij Kruispunt. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om een kinderkerk, gebedsdienst, cursus-diensten, gastspreker, worship night of concert.