Kruispunt@home – de kleine groepen van Kruispunt

Kruispunt is een kerk waarvan de leden zowel op zondag samenkomen, als ook in kleine groepen doordeweeks. Deze kleine groepen heten Kruispunt@home (KP@home).

Met de KP@home groepen dient Kruispunt de missie ‘om de mensen in Amersfoort-Noord, en met name in Vathorst, uit te nodigen tot een leven met God’.
Wij doen dit door de KP@home groepen te organiseren rond drie pijlers:

Boven – relatie met God
Binnen – relatie met elkaar
Buiten – relatie met de mensen om ons heen

Hoewel alle drie de pijlers onderdeel dienen te zijn van een KP@home, staat het de groep vrij om verschillende accenten te leggen. Naast bijbelstudie en gebed, is het belangrijk om in de KP@home met elkaar mee te leven en naar elkaar om te zien. Doordat de leden elkaar regelmatig zien en zorg- en dankpunten met elkaar delen, is de drempel om met elkaar mee te leven laag. Als er in het leven van een van de leden iets ingrijpends gebeurt, staat de groep met gebed en praktische hulp ter zijde. Verder is het ook belangrijk om open te staan voor nieuwe leden, zowel vanuit Kruispunt als daarbuiten. Tenslotte zoekt de groep ook naar mogelijkheden om er te zijn voor de mensen om ons heen. Dit kan bijvoorbeeld door helpen bij de voedselbank of een praktische klus doen bij mensen uit onze omgeving.

Iedere KP@home heeft ongeveer 8 tot 12 leden. Het is belangrijk dat de groep in een huiskamer past. Een KP@home staat open voor nieuwe leden en zal na een aantal jaren splitsen in twee of meerdere nieuwe KP@home groepen. In het algemeen bestaat een KP@home uit leden die bij elkaar in de buurt wonen, maar er zijn ook groepen die gemeentebreed georganiseerd zijn.

Voor meer informatie: kpathome@kruispuntvathorst.nl