Voorganger: ds. Ron van der Spoel
Thema: Genezing/bidden voor zieken
Schriftlezing: Jacobus 5:13-18