Voorganger: ds. Ron van der Spoel
Schriftlezing: Filippenzen 2:5-11