Voorganger: Student Martin Mudde
Schriftlezingen: 1 Petrus 1 vers 1-12 (NBV)
Thema: Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus.
3 punten waarom we de God en Vader van onze Heere Jezus Christus prijzen:
1. Hij schenkt ons een levende hoop (vers 3)
2. Hij bewaard voor ons de erfenis in de hemelen (vers 4)
3. Hij bewaakt ons geloof hier op aarde (vers 5)