Voorganger: ds. Ron van der Spoel
Schriftlezing: Handelingen 2