Predikant

Ds Ron van der Spoel (49) is getrouwd met Annette en samen hebben ze drie volwassen dochters. Ron werkt voor de IZB (missionaire organisatie) als gebedspionier in Amersfoort. Hij helpt kerken bij het opzetten van gebedsplekken in de stad. Daarnaast is hij directeur van de Jethro Foundation, een organisatie die wereldwijd pastors opleidt die door armoede of geloofsvervolging geen theologische opleiding kunnen volgen.

In deze periode waarin Kruispunt even geen eigen predikant heeft, is Ron tijdelijk weer op de plek waar hij van 2006-2011 ook al predikant was. Hij neemt tot de komst van een nieuwe vaste voorganger een aantal predikantstaken op zich.

Van september 2012 tot augustus 2017 was ds. Marco Hofland predikant van Kruispunt.