Kruispunt@serve – Samen God aanbidden, elkaar liefhebben en onze omgeving dienen

Kruispunt@serve is het platform van activiteiten vanuit Kruispunt Vathorst. Het is een verzamelplaats van missionaire en diaconale activiteiten waar christenen, met hun gaven en talenten, aan verbonden zijn. Dit zijn de vier uitgangspunten van Kruispunt@serve:

1 – Zijn Missie is onze missie
Wij hebben dezelfde opdracht als Jezus gekregen, om anderen te dienen door voor hen te zorgen en hen het goede nieuws van het Evangelie te brengen. Dus Jezus’ missie is onze missie.

2 – Licht in de wereld door te dienen
Iedere volgeling van Jezus zet zich in om mensen te bereiken met het evangelie en om hen te dienen. Woord en daad zijn met elkaar verbonden. Wil je meer op Jezus lijken? Dan hoort dienen daarbij. Als je verbonden bent met Jezus, leidt dat tot een dienstbaar leven. Andersom werkt het ook: als je een dienstbaar leven leidt, zal je je meer verbonden met Jezus weten.

3 – Barmhartigheid en gerechtigheid
God liefhebben en onze naaste liefhebben horen bij elkaar en Jezus is daarin ons voorbeeld. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid en gerechtigheid inhouden. Het is onze passie om uit te mogen delen wat we van Hem hebben ontvangen en we willen ons verzetten tegen onrecht. Daarom bieden we hulp en zorg aan onze eigen gemeenteleden, maar ook aan anderen in Vathorst, Amersfoort en Nederland of andere plekken in de wereld.

4 – Beschikbaar en trouw
God wil ons inschakelen bij Zijn werk in deze wereld en met Zijn Geest ons toerusten. Daarom zijn wij beschikbaar en trouw om te dienen in Zijn Koninkrijk.

Doe ook mee, want diaconaat is van ons allemaal!

Kruispunt@serve/Klusteam
Hou je van klussen, klein of groot? Maak een ander blij met jouw talent.
klusteam@kruispuntvathorst.nl

Kruispunt@serve/Vluchtelingen
Ondersteun vluchtelingen in Amersfoort met raad en daad.
vluchtelingen@kruispuntvathorst.nl

Kruispunt@serve/Aan tafel
Help met de organisatie van de voedselbankacties, ‘Aan tafel in Kruispunt’ of help koken bij de Stuifberg.
aantafel@kruispuntvathorst.nl

Kruispunt@serve/Gevangenen
Een luisterend oor, een vriendelijk woord… ga mee op bezoek bij gevangenen.
gevangenen@kruispuntvathorst.nl

Kruispunt@serve/Mission
Raak betrokken bij kindertehuis Seva Bhavan, in Panvel, India.
mission@kruispuntvathorst.nl

Kruispunt@serve/Care
Geef praktische zorg aan mensen in onze omgeving, bijvoorbeeld als activiteitenbegeleider bij Philadelphia op de Zijpenberg.
care@kruispuntvathorst.nl

De activiteiten zijn ontstaan vanuit gemeenteleden. Misschien voel jij je geroepen om op een andere manier te dienen. De volgende ideeën zijn nog niet concreet uitgewerkt, maar wellicht wil jij daar wel mee aan de slag!

  • Kruispunt@serve/Financiën: help mensen hun financiële huishouding op orde te krijgen
  • Kruispunt@serve/Podium: kinderen en volwassenen ontwikkelen hun podiumkunsten
  • Kruispunt@serve/Worship: met welke vormen van worship kunnen we Vathorst dienen?
  • Kruispunt@serve/Events: organiseer laagdrempelige evenementen voor Vathorsters

Voor meer informatie stuur je een mail naar diaconie@kruispuntvathorst.nl.


Inspiratie?
Lucas 4 vers 18 | Mattheus 28 vers 19 | Mattheus 5 vers 14,16 | 2 Timotheüs 4 vers 5b

We zoeken zoveel mogelijk de samenwerking met andere organisaties en kerken.