Wat doen we

Kruispunt wil een gemeenschap van christenen zijn, waar de blijde boodschap (evangelie) van Jezus Christus uit de Bijbel als Woord van God centraal staat. Wij geloven dat dit evangelie, gesymboliseerd door het kruis, de leidraad is voor ons leven, voor onze relaties en voor onze betrokkenheid met de wijk Vathorst.

We proberen dit concreet te maken door:

• met God, met elkaar en met mensen in de wijk om te gaan.
• voor elkaar en voor de wijk te bidden.
• door praktische hulp te bieden aan degenen met wie we omgaan.

We proberen hierbij samen te werken met de andere sociale verbanden in de wijk. We kunnen dit alles alleen doen onder de leiding van de Heilige Geest van God. Hierbij ervaren we de traditie van de gereformeerde belijdenis als zeer waardevol.