kruispunt-icoon-oranje

Over Kruispunt

Kerk in Vathorst

Hoe ziet de gemeente van Kruispunt eruit? Hier lees je er meer over. Heb je nog vragen? Neem dan contact op.

Waar staan wij voor?

Open voor jou

Lage drempel, hoog doel. Dat is in het kort waar Kruispunt voor staat. Het maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt of wat je hebt gedaan: wij zijn open voor jou!

De basis van wie we zijn en wat we doen vinden we in Jezus. Dankzij Zijn leven, sterven en opstanding ontvangen we een nieuw leven als kinderen van God. Geïnspireerd door Gods Geest willen we samen met jou dit goede leven ontdekken en het ons eigen maken.

Kerk in Vathorst

Kruispunt is in de tijd dat de bouw van Amersfoort-Vathorst startte opgericht uit een uniek samenwerkingsverband tussen de Protestantse Kerk Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Daarmee wilden we kerkmuren in deze nieuwe wijk laten verdwijnen.

Gedreven door Gods liefde en Geest zijn we zichtbaar in Amersfoort-Vathorst en bij de mensen om ons heen.

Hoe zijn wij kerk?

Natuurlijk zijn onze kerkdiensten op zondag een belangrijk onderdeel van kerk-zijn. Maar Kruispunt is op meer manieren kerk. Voor mensen in de wijk, en ook doordeweeks voor onze eigen leden, jongeren en kinderen.

@homes

Kruispunt is een grote gemeente. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen gezien wordt, zijn @home-groepen een belangrijk onderdeel binnen Kruispunt. Dit zijn kleine groepen (huiskamergrootte) van mensen die meestal bij elkaar in de buurt wonen. De groepen komen bij elkaar om God te zoeken, met elkaar mee te leven en iets te betekenen voor hun omgeving.

Kinderen tot 12 jaar

Voor onze kinderen zijn er diverse activiteiten, waardoor ze elkaar goed leren kennen en een fijne plek hebben in de kerk. We bieden hen bovendien een veilige plek: al onze jeugdleiders vragen we een gedragscode te ondertekenen (zie www.veiligekerk.nl) en er is speciaal voor kinderen en jongeren een vertrouwenspersoon.

Tijdens de diensten is er een kindermoment, waarna de kinderen naar hun eigen kinderkwartier gaan. Hoe ouder ze worden, hoe vaker ze in de kerk blijven. Voor kinderen van groep 4 t/m groep 8 is er maandelijks kinderbijbelkring op vrijdagmiddag. Om de week is er op vrijdag- of zondagavond een gezellige club voor groep 7 en 8. We vinden het belangrijk om kerk te zijn voor kinderen in heel Vathorst. Daarom is er vijf keer per jaar op zondagmiddag een Kinderkerk.

Meer weten? Neem contact op met onze kinderwerker Lucré via kinderwerker@kruispuntvathorst.nl.

Jongeren vanaf 12 jaar

Onze droom is dat jongeren komen tot een eigen relatie met God. Daarom willen wij hen helpen groeien en uitdagen om met hart (in verbinding met elkaar), hoofd (in kennis delen en vergaren), en handen (door doen en dienen) van God te houden. Alles wat wij doen met en organiseren voor onze kinderen en jongeren is daarop gericht. We bouwen aan een hechte groep waar iedereen welkom is.

De klassen 1 t/m 5 van de middelbare school hebben ieder hun eigen jeugdgroep. Om de week ontmoeten leeftijdsgenoten elkaar op vrijdag- of zondagavond: in de kerk, bij jeugdleiders thuis, in de sportzaal of om handen uit de mouwen te steken bij de voedselbank. Voor de jongvolwassenen vanaf 17 jaar zijn er @home young-groepen, waar zij met elkaar leven en geloof delen.

Wil je betrokken raken bij het jeugdwerk, heb je vragen of ideeën? Neem contact op met jeugdwerker Timo via jeugdwerker@kruispuntvathorst.nl.

Doop en Avondmaal

De protestants-christelijke kerk kent twee sacramenten: het Heilig Avondmaal en de Heilige Doop. Een aantal keer per jaar vieren we met elkaar het avondmaal, in een grote kring met brood en wijn. Met deze viering belijden wij dat Jezus Christus voor onze zonden gestorven is, dat wij Hem nodig hebben en dat we als broers en zussen aan elkaar gegeven zijn.

In de doop belooft God aan ons en onze kinderen dat Hij onze Vader wil zijn, dat Hij onze zonden heeft afgewassen door Jezus Christus en dat de Heilige Geest ons een nieuw Leven geeft. Dat geldt al voor jonge kinderen. Daarom worden in Kruispunt meestal baby’s gedoopt. De ouders beloven om hun kinderen dit geloof voor te leven, en de gemeente belooft de ouders hierin te zullen steunen.

> Meer weten? Neem contact op met de scriba via scriba@kruispuntvathorst.nl.

Hoe ziet de gemeente eruit?

kruispunt-quote-7

Samenstelling

Kruispunt bestaat uit 1700 mensen, waarvan ongeveer de helft in Vathorst woont en de andere helft in de regio Amersfoort. Ongeveer 700 leden zijn jonger dan 18 jaar. De gemeente wordt geleid door het bestuur, dat uit 12 personen bestaat. Pieter van Winden is onze interim-predikant.

Lid worden

Ben je enthousiast geworden? Je bent van harte welkom om je aan te sluiten bij Kruispunt! Kijk op de pagina Contact hoe je je kunt aanmelden.

Financiële steun

Wil je Kruispunt steunen? Giften zijn welkom op  bankrekeningnummer NL 39 RABO 0302272305 t.n.v. Kruispunt, Amersfoort o.v.v. ‘gift’. Kruispunt heeft een ANBI-status.