Privacy Statement

Kruispunt Vathorst, hierna te noemen Kruispunt, is een kerkelijke gemeenschap en verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld zonder je daarover te informeren of akkoord voor te vragen. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten, aan welke regels we ons houden en wat jouw rechten zijn (als Kruispunt persoonsgegevens van jouw verwerkt).

Toepasselijkheid

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van:

  • De door leden verstrekte persoonlijke informatie.
  • Data verkregen naar aanleiding van het invullen van machtigings- en aanmeldingsformulieren.

Verwerking van jouw gegevens

Kruispunt houdt een ledenadministratie bij, waarin persoonsgegevens van gezinsleden worden vastgelegd.

Wij leggen de volgende gegevens vast in ons ledeninformatiesysteem: NAW-gegevens, contact- gegevens, geboortedatum, geboorteplaats, lidmaatschap kerkelijke gezindte, geboortelid of dooplid of belijdend lid, burgerlijke staat.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt wanneer je lid wilt worden van Kruispunt.

Beeldopnamen

Om de livestream via YouTube mogelijk te maken worden er filmopnames gemaakt in de kerkzaal. Bij speciale gelegenheden (zoals bijvoorbeeld een doop, huwelijk of een belijdenisdienst) vragen wij vooraf expliciet toestemming aan mensen die op het podium in beeld komen. Er zijn plaatsen beschikbaar die niet in beeld worden gebracht door de camera’s. Je hebt het recht een video te laten verwijderen wanneer je desondanks ongewenst herkenbaar in beeld bent geweest. Je kunt gebruikmaken van dit recht door een e-mail te sturen naar scriba@kruispuntvathorst.nl.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt jouw wijzigingen doorgeven aan de administratie van Kruispunt door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@kruispuntvathorst.nl. Kruispunt is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de ledenadministratie: Kruispunt Vathorst, t.a.v. ledenadministratie, Terschellingkade 22, 3826 DJ Amersfoort.

Hoe lang bewaart Kruispunt jouw persoonsgegevens?

De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo worden bepaalde persoonsgegevens (zoals naam en adres van leden) die voor wettelijke doeleinden worden verwerkt, bewaard volgens de wettelijke eisen. Indien jouw persoonsgegevens niet meer voor het doel relevant zijn waarvoor ze zijn verstrekt, worden deze verwijderd.

Wat wordt vastgelegd bij het bezoek aan onze website?

Kruispunt gebruikt op haar website cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website.

E-mail

Wanneer je als lid jouw e-mailadres aan Kruispunt hebt verstrekt, wordt je per e-mail op de hoogte gehouden van actuele informatie van onze gemeente. Jouw e-mailadres wordt niet aan derden verstrekt.

Vragen over privacybeleid

Kruispunt behoudt zich het recht voor het privacy beleid te wijzigen. Vragen (bijvoorbeeld om inzage), opmerkingen en klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens kun je e-mailen naar scriba@kruispuntvathorst.nl.

Privacystatement website juni 2020 DEF