We maken samen een verschil door tijdelijke opvang van 20 vluchtelingen

Als we naar de beelden in het nieuws kijken, worden de donkere dagen voor kerst realiteit. Opnieuw is de situatie in het overvolle asielzoekerscentrum in Ter Apel onhoudbaar geworden. Er is geen plaats meer in de herberg. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de stichting Inlia kloppen daarom opnieuw bij ons aan voor hulp. Vorig jaar hebben we in ons kerkgebouw een groep vluchtelingen opgevangen. We kijken dankbaar terug op een bijzondere periode, waaraan je misschien zelf ook hebt bijgedragen. De verhalen van onze medemens raken ons nu opnieuw. Als open en gastvrije kerk willen we graag onze deuren openen en delen van onze overvloed. Ook nu willen wij er zijn voor een groep mensen in nood.

Welke vluchtelingen en voor welke periode
Van de vorige keer hebben we veel geleerd. Daarom zijn we in gesprek over de opvang van een kleinere groep vluchtelingen. Het gaat bij voorkeur om ongeveer twintig vrouwen en kinderen, waarvoor geen plaats is in Ter Apel. We willen ze een warme plek bieden waar ze zich welkom en gesteund voelen, zodat ze hopelijk tot rust kunnen komen. In eerste instantie gaat het om een periode van twee maanden. Tussentijds evalueren we of er genoeg draagkracht is om te verlengen, mogelijk tot zes maanden. We verwachten de vluchtelingen in de eerste week van januari 2024 te kunnen verwelkomen. We houden je op de hoogte over het proces via deze pagina.

Samen met onze buren, Gemeente Amersfoort en kerken
We vinden het belangrijk en noodzakelijk om onze buren te betrekken, juist ook in de voorbereiding. We zijn benieuwd naar wat de buurt nodig heeft, om daar rekening mee te houden. We willen je vragen om je opmerkingen, vragen en eventuele zorgen met ons te delen via communicatie@kruispuntvathorst.nl. Als je daar behoefte aan hebt, ben je welkom om met ons in gesprek te gaan. Uiteraard werken we samen met o.a. de Gemeente Amersfoort en de andere kerken in Vathorst.

We geloven dat wanneer we samen de schouders eronder zetten, we echt een verschil kunnen maken voor een kleine groep vluchtelingen. Als kerk zijn we gedreven door Jezus’ oproep in Mattheüs 25:35: ‘’Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op.’’ Ook als je niets met deze woorden hebt, hopen we dat ook jij vindt dat iedereen een veilig onderkomen verdient.